eKonsey Nedir?

Günümüzde insan sağlığı ve hastalıklarındaki bilgiler yanında, tedavilerdeki gelişmeler hızlı şekilde ilerlemektedir. Bunun yanında hastalığın ne olduğu, tanısı konulduğundaki durumu ve tedavilerin en üst bilgi ve deneyim ile uygulanması ise uzun yılların tecrübesini gerektirmektedir.

Literatürdeki güncel araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilerin; farklı disiplinler tarafından yakından izlenmesi ile harmanlanmış deneyimimiz ışığında, tedavinin gerçekleştirilmesi hem hekimin hem de hastanın en önemli beklentisi ve hakkıdır.

Bu beklentinin karşılanması amacıyla bir hastalığın
- doğru teşhis edilmesi,
- teşhis edilmiş olan hastalığın o andaki durumunun doğru tespiti
- hastalığın durumuna göre en uygun tedavi yaklaşımının, hastaya önerilmesi amacıya eKonsey adı altındaki bu medikal danışma platformu kurulmuştur. Böylece bir hastanın dünyanın en ücra köşesinden bile doğru teşhis, hastalık durumunun doğru tespiti ve doğru tedavi önerisine ulaşabilmesi eKonsey.com ile kolaylaşacaktır.

e-Konsey Nedir?

Gelişmiş iletişim araçlarını kullanarak, ülkemizin en ücra köşesindeki vatandaşlarımızın,
-büyük merkezlere gelmek zorunda kalmadan,
- ulaşım, konaklama gibi uzun zaman kayıplarına ve mali zorluklara girmeden
teşhis edilmiş ya da teşhis edilmesinde zorluklar olan hastalığı ile ilgili yardımcı olur.

Bunun için, hastanın elindeki hazır raporları ve inclemeleri değerlendirir, ihtiyaç varsa gerekli ek tetkikleri ister ve tüm bunlarla doğru tanı ve tedavi alternatiflerini güvenilir uzman doktor hocalarımızca oluşturulan konseylerimizde, detaylı şekilde değerlendiririz. Bu ileri düzey konsey sonrasında size güncel literatür bilgileri desteği ile en doğru ve faydalı tedavi yaklaşım alternatifini size sunarız.

e-Konsey’in avantajları nedir?

Sadece içinde bulunduğumuz salgın döneminde değil, her zaman bu sistemin, başvuran hastamıza ve ailesine sağlayacağı avantajlarını tek tek sıralarsak,

  1. Yaşadığınız şehirde bulunan herhangi bir sağlık merkezinde yapılmış olan tetkikleriniz ile bu danışma sistemine internet üzerinden rahatlıkla başvurabilirsiniz.
  2. Konusundaki en yetkin hekimlerden oluşan bilimsel nitelikli konseyimizde tüm tetkikleriniz, raporlarınız ve sonuçları güvenilir şekilde değerlendirmeye alınacaktır. Bilgileriniz, kullanıcı sözleşmesinde de belirtildiği üzere konsey dışında asla üçüncü taraf ile paylaşılmayacaktır.
  3. Teşhis edilmiş hastalığınız ya da teşhisinde zorlanılan sağlık sorununuza tanısal destek ve teşhisin doğru tedavi alternatifinin, doktor hocalarımızdan oluşturulan tıbbi danışmanlık konseyde online olarak tüm detayları ile ve çoklu bakış açısıyla (akademik yaklaşım) tartışılarak, sağlık durumunuz için en uygun tedavi seçeneği size sunulacaktır.
  4. Güncel bilimsel verilerin ışığında, sağlık durumunuzun değerlendirilmesi için çalışma ve sosyal hayatınızda uzun süreli aralar vermek zorunda kalmadan, maddi ve zaman külfetli ve özellikle şehirlerarası uzun gitmeli-gelmeli organizasyonlar yapmadan, güvenilir şekilde sağlık durumunuzun doğru tedavisi için bilgilendirme ve yönlendirme alabilmenizi sağlayacaktır.
  5. Çalışma hayatınıza aralar vermeyeceğiniz, ayrıca yolculuk ve konaklama planları yapılmayacağı için hem maddi külfetinizi en aza indirecek, hem de sosyal, aile ve çalışma hayatınıza aksamadan devam edebileceksiniz.
  6. Önerilen tedavi yöntemi ya da yaklaşımının en yetkin ve güvenilir şekilde sağlanmasında da size hem zaman hem de maddi tasarruf sağlayacaktır.
  7. Size önerilen tedavi yaklaşımının güvenirliği yanında, konusunda en yetkin profesör hekimler tarafından tedavinin gerçekleştirilmesi hususunda olabildiğince hızlı şekilde, gerekli tüm organizasyonun en uygun maliyet ile planlanması ve hayata geçirilmesi mümkün olacaktır.

Sağlıklı günler dileriz
eKonsey Grubu