Prof. Dr. Gül Köknel TaluAğrı (Algoloji) Bölüm Sorumlusu

EĞİTİM
İÜ.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezuniyet ,1991
İÜ. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.tıpta uzmanlık Öğrenciliği 1992-1997
Pediatric anestezi ve yoğun bakım stajı: Childrens Medical Center,Dallas,TX,1994
WIP pain fellow (FIPP)at 2002,Budapeşte Doçentlik, 2003
Girişimsel Algoloji ‘fellowship’ Spinal Diagnostics and Treatment Center,CA.2004-2005
Anestezi Profesörlüğü,2009
MESLEKİ DENEYİMİ
Istanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Başkanı
Türk Algoloji-Ağrı Derneği Resmi yayın organı AGRI dergisi Editörü
1992 yılından itibaren İÜ.İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD. ,1997 yılından itibaren İÜ.İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji/Algoloji BD.’ Da görev yapmaktadır.
ÜYELİKLER
Ulusal :
Türk Algoloji-Ağrı derneği( YK)
Türk Anestezi –Yoğun Bakım derneği
Türk Rejyonal Anestezi  derneği
Türk Palyatif Bakım Derneği
Türk Algoloji-Ağrı derneği Yeterlik Kurulu (YK)

Uluslararası:
World Institute of Pain (WIP)
International Neuromodulation Society( INS )
EFIC
IASP Türkiye bölüm Bşk., WIP Türkiye bölüm Bşk, EFIC Türkiye bölüm Bşk., Görevlerini yapmıştır, halen INS Türkiye bölüm Başkanlığı yapmaktadır.
YAYINLAR

Prof. Gül Köknel Talu’nun 40 dan fazla Türkçe yayınlanmış Tıbbi kitaplarda 40 dan fazla bölümü,İngilizce yayınlamış uluslararası Ağrı konusunda referans kitaplarda (International Pain (Interventional Spine –an algorithmic approach,SAUNDERS,Interventional Pain Management, SAUNDERS.) bölümleri, ve SCI-SCI-E dergilerde 20 den fazla yayını bulunmaktadır.