Prof. Dr. Burcu ÖrmeciNöroloji Bölüm Sorumlusu

EĞİTİM

Lisans: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi – 1993-2000
Tıpta Uzmanlık: Nöroloji – Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi – 2000-2005
Yüksek Lisans: Elektrofizyoloji – Klinik Sinir Bilimler/Tezli – Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü – 2005-2008 Doçent:  Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D. Mart 2015
Profesör: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D. Aralık 2020

MESLEKİ DENEYİMİ
Araştırma Görevlisi: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D. – 2000 – 2005
Uzman Doktor: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D – 2005 – 2009
Öğretim Görevlisi: Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Nöroloji A.D. – 2010 – 2011
Yardımcı Doçent: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D. – 2011 – 2015
Doçent: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D. – 2015 – 2020
Profesör: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D. – 2020
ÜYELİKLER
Türk Tabibler Birliği
Türk Nöroloji Derneği (TND)
Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD)
Parkinson Hastalığı Derneği
Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği

Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği İstanbul Şubesinde 2014-2017 döneminde Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 2013 yılından itibaren Türkiye Klinik elektrofizyoloji EEG-EMG Derneği İstanbul Şubesi tarafından her yıl Mart ayında gerçekleştirilen “EEG-EMG Temel Eğitim Kursunda” EMG eğitmenliği.
YAYINLAR

A: Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
A1. S. Ozakbas, I. Cagıran, B. Ormeci, E Idiman, "Correlations between multiple sclerosis functional composite, expanded disability status scale and health-related quality of life during and after treatment of relapses in patients with multiple sclerosis", Journal of Neurological Sciences  , "", 3-7 pp., Eylül-2004, DOI: 10.1016/j.jns.2003.09.015, İlgili atıf indekslerince taranıyor. 
A2. S. Men, F. Idiman, A. Guclu, B. Ormeci, B. Pakoz., " Reversible cytotoxic edema associated with dural arterio venosus fistula: a case report. ", Europan Journal of Radiology Extra  , "", 1-5 pp., Temmuz-2004, DOI: 10.1016/J.EJREX.2004.07.002, İlgili atıf indekslerince taranıyor. 
A3. S. Ozakbas, B. Ormeci, B.B. Akdede, K Alptekin, E Idiman, "Utilization of the auditory consonant trigram test to screen for cognitive impairment in patients with multiple sclerosis: comparison with the paced auditory serial addition test.", Multipl Sclerosis , "10", 686-689 pp., Temmuz-2004, DOI: 10.1191/1352458504ms1111oa, İlgili atıf indekslerince taranıyor. 
A4. S. Ozakbas, B. Ormeci, E Idiman, "Utilization of the multiple sclerosis functional composite in follow-up: relationship to disease phenotype, disability and treatment strategies.", Journal of Neurological Sciences , "", 65-69 pp., Mart-2005, DOI: 10.1016/j.jns.2005.01.008, İlgili atıf indekslerince taranıyor. 
A5. V. Öztürk, E. Yaka, B. Uğurel, T. Poyraz, S. Men, K. Kutluk, "Intravenous Thrombolysis in Acute Ischemic Stroke: Experiences in Dokuz Eylul University Hospital, Medical Faculty, Department of Neurology", Journal of Neurological Sciences [Turkish]  , "", 75-83 pp., Nisan-2008, İlgili atıf indekslerince taranıyor. 
A6. V. Ozturk, S. Men, B. Ugurel, Yigit Goktay, E. Yaka, D. Kaya, K. Kutluk , "Management Of Carotid Artery Stenosis: Experiences in Dokuz Eylül University Hospital.", Journal of Neurological Sciences [Turkish] , "", 25-31 pp., Şubat-2008, İlgili atıf indekslerince taranıyor. 
A7. B. Ugurel, O. Şahin, V. Ozturk, "An Encephalopathy Case Developed After Intramuscular Injectıon Of Thıocolchıcosıde", Journal of Neurological Science [Turkish]  , "", 97-101 pp., Şubat-2009 
A8. B. Ugurel, F. Kocyigit, H. Oner, V. Ozturk. , "Central Serous Chorioretinopathy During Glucocorticoid Therapy For Cluster Headache. ", Journal of Neurological Science [Turkish]  , "", 74-78 pp., Şubat-2009, İlgili atıf indekslerince taranıyor. 
A9. B. Ugurel, I. Oztura, U. Sener, O. Senocak, D. Hurel, G. Yener, C. , "Ertekin. Is Palmomental Reflex Actually A Part Of Feeding Behavior? ", Journal Of Neurological Sciences [Turkish] , "", 214-220 pp., Haziran-2009, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI-E 
A10. O. Senocak, D. M. Hurel, U. Sener, B. Ugurel, I. Oztura, C. Ertekin. , "Motor Conduction Time Along The Cauda Equina in Patients With Lumbar Spinal Stenosis.", Spine (Phila Pa 1976) , "", 1410-1414 pp., Haziran-2009, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: scı 
A11. V. Ozturk, I. Oztura, B. Ugurel, O. Sahin. , "How Frequently is Obstructive Sleep Apnea Seen in Cluster Headache. ", Journal Of Neurological Sciences [Turkish]  , "", 383-389 pp., Aralık-2009, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI-E 
A12. A. Evlice, B. Ugurel, S. Men, R. Cakmur, V. Öztürk, K. Kutluk. , "Fuziform Anevrizmalara Bağlı Tekrarlayan İskemik İnme. ", Journal Of Neurological Sciences [Turkish] , "", 30:(1) 34; 225-230, 2013, İlgili atıf indekslerince taranıyor. 
A13. S. Sayın, R. Cakmur, G. G. Yener, E. Yaka, B. Ugurel, F. Uzunel. , "Low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation for dyskinesia and motor performance in Parkinson’s disease.", Journal of Clinical Neuroscience , Volume 21, Issue 8, August 2014, Pages 1373–1376.  DOI: 10.1016/j.jocn.2013.11.025, İlgili atıf indekslerince taranıyor.
A14. Atasoy H, Güleç-Yilmaz S, Ergen A, Görmüş U, Küçükhüseyin Ö, Dalan B, Ol KK, Ögüt DB, Güleç H, Çetin B, Timirci-Kahraman Ö, Örmeci B, Uçunoğlu N, Gultekin GI, İsbir T. Paraoxonase1 192 (PON1 192) gene polymorphism and serum paraoxonase activity in panic disorder patients. In Vivo. 2015 Jan-Feb;29(1):51-4.
A15. Gülcan Öztürk, Duygu Geler Külcü, Ece Aydoğ, Çiğdem Kaspar, Burcu Uğurel. Effects of lower back pain on postural equilibrium and fall risk during the third trimester of pregnancy. The journal of maternal-fetal & neonatal medicine: the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians 06/2015; DOI:10.3109/14767058.2015.1049148
A16. Kursad Kutluk, MD, Dilaver Kaya, MD, Nazire Afsar, MD, Ethem Murat Arsava, MD, Vesile Ozturk, MD, Nevzat Uzuner, MD, Semih Giray, MD, Mehmet Akif Topcuoglu, MD, Levent Gungor, MD, Hadiye Sirin, MD, Erdem Yaka, MD, Ozcan Ozdemir, MD, Turgay Dalkara, MD, PhD§ on behalf of the Turkish Thrombolysis Study Group. Http://dx.doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2016.01.015
A17. Burcu Örmeci, Egemen Avcı, Çigdem Kaspar, Özlem Eranıl Terim, Tibet Erdoğru, and A. Emre Öge. A Novel Electrophysiological Method in the Diagnosis of Pudendal Neuropathy: Position-related Changes in Pudendal Sensory Evoked Potentials. http://dx.doi.org/10.1016/j.urology.2016.09.040 0090-4295
A18. Gökhan Terzioğlu,1, Burcu Örmeci,1, Özlem Türksoy, Ceyhun Sayman, Nilgün Çınar, Gökçen Akar Öztürk, Gülderen Yanıkkaya Demirel. Mitochondrial depletion in CD4+ and CD19+ peripheral lymphocytes in early stage Alzheimer’s disease. Mechanisms of Ageing and Development 167 (2017) 24–29 (TUBİTAK Projesi)
A19. Füsun Çıtak Er, Dionysis Goularas, Burcu Ormeci. A novel Convolutional Neural Network Model Based on Voxel-based Morphometry of Imaging Data in Predicting the Prognosis of Patients with Mild Cognitive Impairment Journal of Neurological Sciences [Turkish] 34:(1)# 57; 037-054, 2017
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :
B1. F. Idiman, S. Ozakbas, S. Men, O. Ozkan, B. Ugurel, E. Idiman. , 22nd Congress of the European-Committee-for-the-Treatment-and-Resarch-in-Multiple-Sclerosis konferansı dahilinde , "Ectrims 2006", bildiri kitapçığındaki "Clinic neuroophtalmologic, electrophysiologic and imaging methods in optic neuritis diagnosis ", 23-23 pp.,Madrid, Spain, September, 2006 
B2. B.Ugurel, I.Oztura, U.Sener, O.Senocak, D.Hurel, G.G.Yener, C.Ertekın. , 13. European Congress of Clinical Neurophysiology konferansı dahilinde , "Clinical Neurophysiology", bildiri kitapçığındaki "Palmomental Reflex and Allied Palmosubmental Reflex. ", 93-93 pp.,Istanbul Turkey, May, 2008 
B3. U.Sener, H.Karapinar , O.Senocak, B.Ugurel, D.Hurel, I.Oztura, M.Sener, C.Ertekin. , 13th European Congress of Clinical Neurophysiology konferansı dahilinde , "Clinical Neurophysiology", bildiri kitapçığındaki "Motor conduction time along with superior and inferior gluteal nerves an electrophysiological study in healthy subjects and in patients with hip operations. ", 88-88 pp.,Istanbul, Turkey, May, 2008 
B4. O.Senocak, D.M.Hurel, U.Sener, B.Ugurel, I.Oztura, C.Ertekin. , 13th European Congress of Clinical Neurophysiology konferansı dahilinde , "Clinical Neurophysiology ", bildiri kitapçığındaki "Motor Conductıon Tıme Along Cauda Equına In Patıents Wıth Lumbar Spınal Stenosis.", 28-28 pp.,Istanbul. Turkey, May, 2008 
B5. E.C.Serefoglu, H.H.Koyuncu, B.Ugurel, B.Aktekin, F.Yencilek, P.J.Kadowitz. , World Meeting on sexual Medicine konferansı dahilinde , "", bildiri kitapçığındaki "Bulbuspongiosus muscle electromyography: A novael Diagnostic Tool for Lifelong Premature Ejeculation. ", 218-218 pp.,Chicago, USA, August, 2012 
B6. B.Aktekin, C.A.Bingol, U.Ture, B.Ormeci, C.Sayman, O.Eranıl Terim. , 30th International Congress of Clinical Neurophsiology (ICCN) of the IFCN konferansı dahilinde , "", bildiri kitapçığındaki "Efficacy Of İntra-Operative Electrocorticography in Terms Of Seizure Out Comes in Focal Epilepsy. ", 169-169 pp.,Berlin, Germany, March, 2014 Clinical Neurophysiology 125, Supplement 1 (2014) S1–S339
B7. Burcu Örmeci, Çigdem Kaspar, Özlem Eranıl, Tibet Erdoğru,  A. Emre Öge. A Novel Electrophysıologıc Method In The Dıagnosıs Of Pudendal Neuropathy: Position Related Changes In Pudendal Sensory Evoked Potentıals . The 15th European Congress on Clinical Neurophysiology bildiri kitapçığı. Sf:34. 30 Eylül-3 Ekim 2015. Brno, Çek Cumhuriyeti
B8. Füsun Er, Dionysis Goularas, Burcu Örmeci. A Voxel-Basedmorphometrıc Approach To The Progressıon Of Atrophy In Alzheımer's Dısease. ESMRMB 2016, September 29 -October 1, 2016, Vienna/AT
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar, kitaplardaki bölümleri, Çeviriler:
C.1. B. Ugurel, G.G.Yener, E.Korfalı, M.Zileli, Temel Nöroşirurji (Kognitif Fonksiyonlar ve Demansif Hastalıkların Değerlendirilmesi. ),237-248 pp.,Ankara, Türk Nöroşirurji Derneği Yayınları No:10, 2010 
C.2. B.Ugurel, B.Aktekin, C.A.Bingöl, Y.Küçükardalı, SEMİYOLOJİ (Nörolojik Muayene),407-457 pp.,İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi, 2013
C.3. Neurology İn Clinical Practice, Walter G. Bradley, Robert B. Daroff, Gerald M. Fenichel, Joseph Jankovic. 2. Baskı Cilt 1: Tanı ve Tedavi Prensipleri, Sık Görülen Nörolojik Problemlere Yaklaşım, Bölüm 23: Hareket Bozuklukları: Tanı ve Değerlendirme, Yazarlar: Joseph Jankovic ve Anthony E. Lang, Çeviri: Dr. Burcu Uğurel ve Dr. Raif Çakmur, sayfa 293-327 Rotatıp Yayıncılık 2008 İstanbul
C.4. Kritik Durumlarda Klinik Uygulama Rehberi. Editörler: Yaşar Küçükardalı, Başar Atalay. Bölüm: Nörolojide Acil Yaklaşım. Yazar: Doç. Dr. Burcu Örmeci. Sf: 301-311. Yeditepe Üniversitesi Yayınevi, 2015, İstanbul
C.5. Elektromiyografi ve Nöromüsküler Hastalıklar, Klinik-Elektrofizyolojik Bağıntılar. Yazarlar: David C. Prestonn, Barbara E. Shapiro. 3. Edition. Çeviri Editörleri: Burcu Örmeci, A. Emre Öge. Nobel Tıp Kitabevleri, 2017, İstanbul
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. S. Özakbaş, E. İdiman, B. Paköz, B. Örmeci, B. Dönmez., "Primer Progresif Multipl Sklerozda Demografik ve Klinik Özellikler. ", Türk Nöroloji Dergisi , "9", 74-77 pp., 2003 
D2. S. Özakbaş, E. İdiman, B. Dönmez, B. Örmeci. , "Multipl Sklerozda “Multipl Skleroz Functional Composite” in Kullanımı. ", Türk Nöroloji Dergisi , "10", 290-294 pp., 2004 
D3. B.Uğurel, Ö.Eranıl, B.Aktekin, M.Doğan. , "Erken Başlangıçlı Parkinson Hastalığında Psikojenik Disfoni: Olgu Sunumu.", Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi  , "", 48-51 pp., 2012, DOI: 10.5606/phhb.dergisi.2012.10 
D4. Sevgi Bilgen, Sibel Temur, Burcu Uğurel, Özge Köner. Seizure After Cesarean Section with Epidural Anesthesia: Case report. Türkiye Klinikleri J Anest Reanim 2014;12(2).
D5. Ahmet EVLİCE, Burcu UĞUREL, Barış BAKLAN, İbrahim ÖZTURA. Obstruktif Uyku Apne Sendromunda Nöropati ve Disotonomi. Neuropathy and Dysautonomia in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Arch Neuropsychiatr 2015; 52: 24-8 • DOI: 10.5152/npa.2015.7288
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. 1 S.Ozakbas, E.Idiman, B.Paköz, B.Örmeci. , 37. Ulusal Nöroloji Kongresi 2001 konferansı dahilinde , "37. Ulusal Nöroloji Kongresi 2001 Program ve Bildiri Özet Kitabı", bildiri kitapçığındaki "Primer Progresif Multipl Sklerozda Seyir Özellikleri. ", 336-336 pp.,Antalya, Türkiye, kasım, 2001 
E2. B.Örmeci, F.Küçük, V.Öztürk, F.İdiman. 39. , Ulusal Nöroloji Kongresi 2003 konferansı dahilinde , "Ulusal Nöroloji Kongresi 2003 Program ve Bildiri Özet Kitabı", bildiri kitapçığındaki "Küme Başağrısı ve Küme Benzeri Başağrıları. ", 223-223 pp.,Antalya, Türkiye, Ekim, 2003 
E3. S.Özakbaş, B.Örmeci, B.B.Akdede, K.Alptekin, E.İdiman. , 39. Ulusal Nöroloji Kongresi 2003 konferansı dahilinde , "39. Ulusal Nöroloji Kongresi 2003 Program ve Bildiri Özet Kitabı", bildiri kitapçığındaki "Multipl Sklerozda Bilişsel İşlevlerin Değerlendirilmesinde Yeni Bir Test : Auditory Consonant Trigrams (ACT) ile PASAT’ ın Karşılaştırılması.", 227-227 pp.,Antalya, Ekim, 2003 
E4. S.Özakbaş, B.Örmeci, F.Uzunel, E.İdiman., 40. Ulusal Nöroloji Kongresi konferansı dahilinde , "40. Ulusal Nöroloji Kongresi 2004 Program ve Bildiri Özet Kitabı", bildiri kitapçığındaki "Multiple Sclerosis Functional Composite MS’ te Tedavi Etkinliğini Saptamada Ekspanded Disability Status Scale’den Daha Duyarlıdır. ", 202-202 pp.,Antalya, Eylül, 2004 
E5. S.Özakbaş, B.Örmeci, E.İdiman. , 40. Ulusal Nöroloji Kongresi konferansı dahilinde , "40. Ulusal Nöroloji Kongresi Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı", bildiri kitapçığındaki "Multiple Sclerosis Functional Composite’ in MS’ in İzleminde Kullanımı : Hastalık Tipi, Özürlülük Tedavi Stratejileri ile İlişkisi.", 202-202 pp.,Antalya, Eylül, 2004 
E6. B.Örmeci, V.Öztürk, F.İdiman. , 40. Ulusal Nöroloji Kongresi konferansı dahilinde , "40. Ulusal Nöroloji Kongresi 2004 Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı", bildiri kitapçığındaki "Primer Vasküler Başağrılarında Görsel Uyarımla Deneysel Başağrısı Oluşumu. ", 207-207 pp.,Antalya, Eylül, 2004 
E7. R.Çakmur, B.Uğurel, B.D.Çolakoğlu, F.Gökçay., 41. Ulusal Nöroloji Kongresi konferansı dahilinde , "41. Ulusal Nöroloji Kongresi Sözel Bildiriler ve Poster Bildiriler", bildiri kitapçığındaki "Levetirasetama Yanıt Veren Ortostatik Tremor: Olgu Sunumu. ", 64-64 pp.,İstanbul, Türkiye, Aralık, 2005 
E8. B.Uğurel, F.İdiman, V.Öztürk, S.Men, C.Altay., 41. Ulusal Nöroloji Kongresi konferansı dahilinde , "41. Ulusal Nöroloji Kongresi Sözel Bildiriler ve Poster Bildiriler", bildiri kitapçığındaki "Görsel Olarak Tetiklenmiş Başağrılarında MR Spektroskopi ve Perfüzyon MRG ile Serebral Değişikliklerin Değerlendirilmesi.", 67-68 pp.,İstanbul, Türkiye, Aralık, 2005 
E9. F.İdiman, S.Özakbaş, S.Men, Ö.Özkan, B.Uğurel, E.İdiman., 41. Ulusal Nöroloji Kongresi konferansı dahilinde , "41. Ulusal Nöroloji Kongresi Sözel Bildiriler ve Poster Bildiriler", bildiri kitapçığındaki "Optik Nevrit Tanısında Klinik Nörooftalmolojik, Elektrofizyolojik ve Görüntüleme Yöntemlerinin Yeri.", 82-83 pp.,İstanbul, Aralık, 2005 
E10. B.Uğurel, F.Koçyiğit, H.Öner, V.Öztürk. , 43. Ulusal Nöroloji Kongresi konferansı dahilinde , "43. Ulusal Nöroloji Kongresi ", bildiri kitapçığındaki "Küme Başağrısında Glukokortikoid Tedavi Sırasında Gelişen Santral Seröz Korioretinopati. ", 110-110 pp.,Antalya, Türkiye, Kasım, 2007 
E11. B.Uğurel, Ö.Şahin, V.Öztürk. , 43. Ulusal Nöroloji Kongresi konferansı dahilinde , "43. Ulusal Nöroloji Kongresi ", bildiri kitapçığındaki "Thiocolchicoside İm Enjeksiyonu Sonrası Gelişen Ensefalopati Tablosu.", 163-163 pp.,Antalya, Türkiye, Kasım, 2007 
E12. V.OZTURK, S.MEN, B.Uğurel, Y.GOKTAY, E.YAKA, D.KAYA, K.KUTLUK. , 43. Ulusal Nöroloji Kongresi konferansı dahilinde , "43. Ulusal Nöroloji Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Karotis Stent Uygulamaları: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Deneyimi. ", 72-72 pp.,Antalya, Kasım, 2007 
E13. A.Evlice, V.Öztürk, E.Ada, T.Canda, B.Uğurel, R.Çakmur. , IV. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde , "Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi", bildiri kitapçığındaki "Serebral Enfarkt Alanında Gelişmiş Primer Beyin Tümörü Olgu sunumu.", 25-25 pp.,Marmaris, Türkiye, Mayıs, 2008 
E14. V.Öztürk, E.Yaka, B.Uğurel, T.Poyraz, S.Men, K.Kutluk. , IV. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde , "Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi", bildiri kitapçığındaki "Akut İskemik İnmede Trombolitik Tedavi: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Deneyimi. ", 10-10 pp.,Marmaris, Türkiye, Mayıs, 2008 
E15. V.Öztürk, İ.Öztura, B.Uğurel, Ö.Şahin. , 44. Ulusal Nöroloji Kongresi konferansı dahilinde , "44. Ulusal Nöroloji Kongresi ", bildiri kitapçığındaki "Küme Başağrısında OSA Gerçekten O Kadar Sık Mı? ", 13-14 pp.,Antalya, Türkiye, Kasım, 2008 
E16. İ.Öztura, Ö.Şahin, B.Uğurel, V.Öztürk. , 45. Ulusal Nöroloji Kongresi konferansı dahilinde , "45. Ulusal Nöroloji Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Küme Başağrısı Hastalarında Uyku Bozukluklarının Uyku Anket Sorularıyla Araştırılması Ne Kadar Değerlidir? ", 296-297 pp.,Antalya, Türkye, Kasım, 2009 
E17. A.Evlice, B.Uğurel, B.Baklan, İ.Öztura. , 11. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi konferansı dahilinde , "Türk Uyku Tıbbı Dergisi", bildiri kitapçığındaki "Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Otonom Sinir Sisteminin Elektrofizyolojik Yöntemler ve Schirmer Testi ile İncelenmesi. ", 35-35 pp.,Antalya, Türkiye, Kasım, 2010 
E18. A.Evlice, B.Uğurel, B.Baklan, İ.Öztura. , 11. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi konferansı dahilinde , "Türk Uyku Tıbbı Dergisi", bildiri kitapçığındaki "Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Polinöropati Varlığının ve Hastalık Şiddeti ile İlişkisinin Araştırılması. ", 26-26 pp.,Antalya, Türkiye, Kasım, 2010 
E19. A.Kahrıman, B.Uğurel, B.Aktekin, Ö.Eranıl, C.A.Bingöl. , 47. Ulusal Nöroloji Kongresi konferansı dahilinde , "47. Ulusal Nöroloji Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Startle Epilepsi ve İdiopatik Jeneralize Epilepsi Hastalarında Transkranial Manyetik Stimülasyon Kullanılarak Motor Eşik Değerlerinin ve Kortikal Eksitabilite Farklılıklarının Araştırılması.", 13-13 pp.,Antalya, Türkiye, Kasım, 2011 
E20. B.Uğurel, E.Servet, T.Özler, B.Aktekin, F.Özkan, N.Taşdelen. , 47. Ulusal Nöroloji Kongresi konferansı dahilinde , "47. Ulusal Nöroloji Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Sıçan Siyatik Sinirlerinde Kanamanın Sinir Rejenerasyonuna Olan Etkisini lektrofizyolojik Olarak Değerlendirmek. ", 37-37 pp.,Antalya, İstanbul, Kasım, 2011 
E21. B.Uğurel, B.Aktekin, T.Beyzadeoğlu, Ö.Eranıl, A.Kahrıman, C.A.Bingöl. , 47. Ulusal Nöroloji Kongresi konferansı dahilinde , "47. Ulusal Nöroloji Kongresi ", bildiri kitapçığındaki "Geç Tanı Almış Spontan Kompartman Sendromuna Bağlı Peroneal Nöropati.", 39-39 pp.,Antalya, Türkiye, Kasım, 2011 
E22. B.Uğurel, B.Aktekin, Ö.Eranıl, C.A.Bingöl. , 48. Ulusal Nöroloji Kongresi konferansı dahilinde , "48. Ulusal Nöroloji Kongresi ", bildiri kitapçığındaki "Erken Başlangıçlı Parkinson Hastalığında Yanlış Tanı Almış Disfoni: Olgu Sunumu.", 44-45 pp.,Antalya, Kasım, 2012 
E23. B.Uğurel, Ö.Eranıl, B.Aktekin, C.A.Bingöl. 48. , Ulusal Nöroloji Kongresi konferansı dahilinde , "Ulusal Nöroloji Kongresi ", bildiri kitapçığındaki "Devic Hastalığı Profilaksisinde Mikofenolat Mofetil Deneyimi. ", 172-172 pp.,Antalya, Kasım, 2012 
E24. S.Bilgen, S.Temur, B.Uğurel, Ö.Köner. , Türk anestezi ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal kongresi konferansı dahilinde , "TARK 2012", bildiri kitapçığındaki "Epidural Anestezi ile Sezeryan Sonrası Nöbet. ", 45-45 pp.,Girne, KKTC, Kasım, 2012 
E25. E.C.Şerefoğlu, H.Koyuncu, G.Atış, B.Uğurel, F.Yencilek, T.Saitz., 10. Ulusal Androloji Kongresi konferansı dahilinde , "10. Ulusal Androloji Kongresi Program ve Özet Kitabı", bildiri kitapçığındaki "Bulbuspongiöz kas elektrofizyolojisi: Yaşam Boyu Prematüre Ejekülasyon için Yeni Bir Tanı Yöntemi.", 166-166 pp.,Bodrum, Muğla, Mayıs, 2013 
E26. C.A.Bingöl, B.Aktekin, Ö.E.Terim, N.A.Selçuk, E.Ö.Varan, B.Örmeci, C.Sayman, U.Türe. , 49. Ulusal Nöroloji Kongresi konferansı dahilinde , "49. Ulusal Nöroloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı", bildiri kitapçığındaki "Selektif Amigdalohipokampektomi Operasyonu Uygulanana Meial Temporal Lob Epilepsili Olgulardaki Bilişsel Fonksiyon Değişiklikleri ve Kortikal Metabolik Aktivasyon Değişikliklerinin değerlendirilmesi.", 26-26 pp.,Antalya, Türkiye, Kasım, 2013 
E27. B.Aktekin, C.A.Bingöl, Ö.E.Terim, B.Örmeci, C.Sayman, U.Türe. , 49. Ulusal Nöroloji Kongresi konferansı dahilinde , "49. Ulusal Nöroloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı", bildiri kitapçığındaki "Landau-Kleffner Sendromu tanısı ile Takip Edilen Olgunun Uzun Süreli izlem Sonuçları.", 195-195 pp.,Antalya, Türkiye, Kasım, 2013
E28. Özlem Eranıl Terim, Ceyhun Sayman, Burcu Örmeci, Ayşegül Sarsılmaz, Berrin Aktekin. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi konferansı dahilinde , "50. Ulusal Nöroloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı", bildiri kitapçığındaki “Atipik MRG Bulgularıyla Seyreden Nonkonvulzif Status Olgusu”, 88-88 pp., Antalya, Türkiye, 2014
E29. Burcu Ormeci, Egemen Avcı, Cigdem Kaspar, Ozlem Eranil, Tibet Erdogru, Emre Oge. Pudendal Sinir Değerlendirmesinde Yeni Bir Elektrofizyolojik Yöntem: Pudendal Sep Yanıtlarının Pozisyona Bağlı Değişimi. 31. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. 8-12 Nisan 2015, Antalya
E30. Handan Uzunçakmak Uyanık, Burcu Örmeci, Elif Çiğdem Kaspar, Neslihan Taşdelen, Ali Emre Öge. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi dahilinde , "54. Ulusal Nöroloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı", bildiri kitapçığındaki “Pudendal Nöropatili Ön Tanılı Hastalarda Pudendal MRG ile Pudendal EMG Arasındaki Korelasyonun Saptanması: Retrospektif Çalışma”, 91-92 pp., Antalya, Türkiye, 2018
E31. Hazal Gezmiş, Saile Füsun Mayda Domaç, Burcu Örmeci, Deniz Kıraç. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi dahilinde , "54. Ulusal Nöroloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı", bildiri kitapçığındaki “Multiple Skleroz Hastalığı ile APOE, VDR ve VDBP Gen Mutasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, 32 pp., Antalya, Türkiye, 2018
E32. Burcu Örmeci, Handan Uzunçakmak Uyanık, Neslihan Taşdelen, Elif Çiğdem Altınok, Tibet Erdoğru, Ali Emre Öge. 35. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi dahilinde, "35. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı", bildiri kitapçığındaki “Pudendal Nöropatide Dinamik SEP ve MRG: Klinik Tanı Kriterlerine Göre Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, 43 pp., Bodrum, Türkiye, 2019