Assoc. Prof. Özlem Sönmez, M.D.Medikal Onkoloji (Kemoterapi)

EĞİTİM
2011 Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji
2008 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları
1995 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
MESLEKİ DENEYİMİ
2016 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu 2014 İç Hastalıkları ABD Tıbbi Onkoloji BD Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzman Yardımcı Doçent Doktor
2013 - 2014 İç Hastalıkları ABD Tıbbi Onkoloji BD Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı
2011 - 2013 S.B Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı
2008 - 2011 Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Hastanesi / Yan Dal Araştıma Görevlisi
2003 - 2008 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Araştırma Görevlisi
1996 - 2003 Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi / Hemodiyealiz Sorumlu Hekimi
ÜYELİKLER
American Society Of Medical Oncolog (ASCO)
Türk Tabipler Birliği
İstanbul Tabip Odası
European Society Of Medical Oncology (ESMO)
Europan School Of Oncology (ESO)
YAYINLAR
W(ıtch One is More Effective, Filgrastim or Lenograstim, During Febrile Neutropenia Attack in Hospitalized Patients with Solid Tumors?
Asian Pac J Cancer Prev. Özlem Uysal Sönmez, Ertuğrul Güçlü, Ümmügül Üyetürk, Onur Esbah, İbrahim Türker, Öznur Bal, Burçin Budakoğlu, Ülkü Yalçıntaş Arslan, Oğuz Karabay, Ber

Progesterone receptor status in determining the prognosis of estrogen receptor positive/ HER2 negative breast carcinoma patients
J BUON Öznur Bal, Ülkü Yalçıntaş Arslan, Ayşe Durııah. Ümmügül Üyetürk, Ayşe Demirci, Didem Tastekin, Ahmet Ekinci, Onur Esbah, İbrahim Türker, Özlem Uysal S

Treatment Decisions Plans Matter in Elderly Patients with Gastrointestinal Cancer Suboptimal or Optimal?
J BUON. Ümmügül Üyetürk, İbrahim Türker, Öznur Bal, Ayşe Demirci, Özlem Uysal Sönmez,

Assessment of tumor characteristics and factors affecting survival in patients with primary metastatic breast carcinoma: a Multicenter Study of the An Medical Oncology
Ümmügül Üyelürk, Berna Öksüzoğlu, Tülay Akman, İbrahim Türker, Nur Şener, Didem Taştekin, Öznur Bal, Veli Berk, Ülkü Yalçıntaş Arslan, Zuhat Urakçı, C

Bevacizumab plus irinotecan in recurrent or progressive malign glioma: a multicentcr study of the Anatolian Society of Medical Oncology J Cancer Res Clin Oncol Umut Demirci, Gülnihal Tufan, Bilge Aktaş, Ozan Balakan, Ahmet Alacacıoğlu, Faysal Dane, Hüseyin Engin, Mehmet Ali Kaplan, Yusuf Günaydın, Nuriye Yıld

Multiceııter evaluation of patients with cutaneous malignant melanoma in Turkey MELAS study.
Asian Pac J Cancer Prev. Özlem Uysal Sönmez, Özgür Tannverdİ, Onur Eşbah, Ümmügül Üyetürk, Kaan Helvacı, Öznur Bal. Ülkü Yalçıntaş Arslan, Burçin Budakoğlu, Berna Özksüzoğlu Primary anorectal malignant melanoma: rare but highly lethal malignancy. Turkish Journal of Medical Sciences özlem Sönmez, Ümmügül Üyetürk, Kaan Helvacı, İbrahim Türker, Fahriye Tuğba Köş, Lütfi Doğan. Burçin Budakoğlu, Ülkü Yalçıntaş Arslan, Ömür Berna Çakma

Anatolian Society of Medical Oncology (ASMO). Prognostic factors and treatment outcomes in 93 patients with uterine sarcoma from 4 centers in Turkey
Asian Pac J Cancer Prev. Ayşe Durnalı, Saadet Tokluoğlu, Nuriye Özdemir, Mevlüde İnanç, Necati Alkış Nurullah Zengin. Özlem Uysal Sönmez .Mehmet Küçüköner X

ELOX vs. FOLFOX4 as second line chemotherapy in advanced pancreatic cancer.
Hcpatogastroenterology, Veli Berk, Nuriye Ozdemir, Metin Özkan, Sercan Aksoy, Nedim Turan, A1İ İnal, Ozan Balakan, NurgÜl Yaşar, Olcun Ümit Ünal, Mustafa Benekli, Ayşe Durnal

Hyperkalemia in a Patient with Advanced Hepatocellular Carcinoma probably due to Sorafenib
Türkiye Klinikleri
J Med Sci Ümmügül Üyetürk, Burçin Budakoğlu, Kaan Helvacı, Özlem Uysal Sönmez, İbrahim