Assoc. Prof. Yeşim Sağlıcan, M.D.Patoloji

EĞİTİM
1992 Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji
1988 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
1981 Ted Ankara Koleji
MESLEKİ DENEYİMİ
2018 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
2004 - 2006 Oruç Patoloji ve Sitoloji Laboratuvarı / Patoloji Uzmanı
1998 - 2004 S.B.Fethiye Devlet Hastanesi / Patoloji Uzmanı
1994 - 1998 S.B.Ankara Onkoloji Hastanesi / Patoloji Uzmanı
1993 - 1994 Çankırı Devlet Hastanesi / Patoloji Uzmanı
ÜYELİKLER
  • Ankara Patoloji Derneği
  • Anadolu Patoloji Derneği
  • Ankara Tabip Odası
  • İstanbul Tabip Odası
  • TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği
  • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
  • Ankara Fotoğraf Sanat Klübü
YAYINLAR
Appendikste dev bir lelomyoma vakası
İ.Üstün, H.Bulak, Y.Sağlıcan, Tıp Bilimleri Dergisi.1998;18(5)

Pankresın solid ve papiller epitelyal neoplazmı (Solid and papillary epithelial neoplasm of the pancreas)
H.Bulak, E.Eroğlu, Y.Sağlıcan, T. Klin J. Gastroenterohepatol. 1998;41-45

Gastrik karsinomda dendritik hücre infiltrasyonunun prognostik parametrelerle ilişkisi.
F.Buruk, N.Kapucuoğlu, Y.Sağlıcan. Türk Gastroenteroloji Dergisi. 1994;5(3):390-393

Memenin sekonder tümörleri
Y.Sağlıcan, A.Özçukurlu. Patoloji Bülteni. 1996;2

Uterusun arteriovenöz malformasyonu
Y.Sağlıcan, E.Ercihan. Jinekoloji ve Obstetri''de Yeni Görüş ve Gelişmeler.1997;8(1):73-75

Leimyosarcoma of the rectum: Report of a case and review of the literature.
A.Eroğlu, Y.Sağlıcan, M.Altınok. Surgery Today. 1996;235